Extra geld aanpak illegale woonsituaties

De Haagse gemeenteraad heeft in de nacht van 7 op 8 november tijdens de begrotingsbehandeling ingestemd met een voorstel van de VVD-fractie om ruim € 0,3 mln extra uit te trekken voor de aanpak van de overlastgevende situaties rondom illegale bewoning en van de malafide infrastructuur rondom illegalen.

Dit extra geld is gevonden uit inkomstenmeevallers bij de precario- en toeristenbelasting.
Met dit extra geld wil de VVD een verder vervolg geven aan het bezoek dat VVD-fractievoorzitter Gerrit Zalm en demissionair VVD-minister van VROM Henk Kamp afgelopen maandag brachten aan de wijk Regentes-Valkenbos. Tijdens dit bezoek, dat in het teken stond van de overlast van onrechtmatige bewoning en bewoning door illegalen, kondigde minister Kamp nieuwe wettelijke maatregelen die het gemeenten makkelijker maakt overlastgevende panden te sluiten.
Volgende week woensdag 13 november vergadert de gemeenteraad over de aanpak van illegale woonsituaties. Wat de VVD betreft moet er een einde komen aan de overlastgevende situaties rondom illegale bewoning daar die de leefbaarheid en het woonplezier in bepaalde straten en buurten van Den Haag verpesten.
De VVD zal, nu er extra geld is uitgetrokken, tijdens dit debat vragen om een plan van aanpak met concrete maatregelen en doelstellingen gekoppeld aan een tijdpad om de problemen aan te pakken. Verder wil de VVD tijdens dit debat van het College weten of Den Haag wel alle wettelijke mogelijkheden gebruikt om de overlast aan te pakken.

Voor nadere informatie:
Pieter van Woensel (06 – 17 88 08 48)
Anne Mulder (06 – 12 68 68 80)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *