Europa met verstand

Met het nieuwe Europese Hervormingsverdrag krijgt Europa meer mogelijkheden om klimaatverandering en energiecrises aan te pakken. Nederland kan deze problemen niet alleen oplossen.

Het is goed dat de Europese landen hier nu gezamenlijk de schouders onder gaan zetten. En als we horen hoe niet-Europeanen over Europa spreken, hebben we alle reden om trots te zijn op Europa. Neem het vertrouwen dat overal bestaat in onze munt, de euro.


Buiten Europa wordt ook met veel hoop uitgekeken naar een meer eenvormig Europees buitenlands beleid. Uit de laatste peilingen blijkt dat ook 69 procent van de Nederlanders een sterker gezamenlijk Europees buitenlandbeleid willen.


Toch valt er nog veel te verbeteren. Wij zijn het zeer eens met het idee dat er geen onnodige Brusselse bureaucratie moet komen. Maar we zouden graag meer zien dat ook de kansen van Europa gegrepen worden. Er is meer interne markt nodig, zodat je gemakkelijker van bank kunt veranderen, een goedkopere hypotheek van een buitenlandse aanbieder kunt nemen en je pensioen kunt meenemen.Uit de vlaggenactie van collega Toine Manders blijkt dat er veel meer vraag is naar het product Europa dan eerst gedacht. Er zijn al bijna zeshonderd vlaggen verspreid waarvan meer dan de helft aan gemeentes. Uit de eurobarometer bleek dat tachtig procent van Nederlanders positief dacht over de Europese vlag, dat lag boven het Europese gemiddelde.


Er is wel een groot informatietekort. De Nederlander wil beter worden geïnformeerd. Waarom wordt de publieke omroep niet opgeroepen of verplicht om beter te informeren over Europa? Veel belangrijke beslissingen genomen, terwijl er geen informatie over is. Een “Brussel Deze Week” zou een goed begin zijn.


Het is tijd om Europa met minder emotie te bezien, of die nu positief of negatief is, en met meer verstand. Nu moeten we weer de inzet richten op de toekomst. We mogen niet defensief vast blijven zitten en ons verstoppen achter de dijken, de Grebbelinie en de Pietersberg.


De VVD-Eurofractie is geïnteresseerd in uw commentaar. Schrijft u ons op jmaaten@vvd.nl, en we komen graag bij u terug.


Snuffel-stage


Wij bieden bovendien sinds september 2007 met veel plezier de mogelijkheid van een “snuffel-stage” op mijn kantoor in het Europees Parlement te Brussel, waarbij gemotiveerde VVD’ers en JOVD’ers een week met ons meelopen. De stagiaires volgen vergaderingen, schrijven briefings en volgen de nationale en internationale pers. Wie belangstelling heeft voor een snuffelstage in de tweede helft van 2008, die telkens loopt van maandagochtend tot donderdagavond en waarvoor een vergoeding geldt van € 150,- per week plus reiskosten (verblijfkosten zijn voor eigen rekening) kan een CV met een korte motivatiebrief mailen naar jmaaten@vvd.nl. De data worden ook telkens op mijn website www.julesmaaten.eu bekend gemaakt.


 


Jules Maaten, voorzitter VVD-Eurofractie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *