Eerste reactie op onderzoek Openbaar Ministerie

Vanochtend heeft de rijksrecherche onderzoek gedaan bij twee wethouders van Groep de Mos. Het onderzoek richt zich op ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Integriteit en betrouwbaarheid zijn essentieel voor de VVD en zijn mede daardoor een belangrijk onderdeel geweest tijdens de coalitiebesprekingen. Voor coalitiefracties VVD, D66 en GroenLinks moet het stadsbestuur op dit onderwerp boven iedere twijfel zijn verheven.

We vinden het daarom verstandig dat het college heeft besloten om de portefeuilles van de desbetreffende wethouders te herverdelen.

De drie fracties gaan zich ieder zorgvuldig beraden op de ontstane situatie.