Eerder beginnen met plannen opknappen Houtwijk en Nieuw-Waldeck

, Loosduinen
Eerder beginnen met plannen opknappen Houtwijk en Nieuw-Waldeck

De Haagse VVD heeft voor elkaar gekregen dat er eerder plannen gemaakt worden voor het opknappen van de wijken Houtwijk en Nieuw-Waldeck. In het begrotingsdebat vroeg de Haagse VVD aan wethouder Richard de Mos wanneer de twee wijken worden opgeknapt. Hij antwoordde daarop dat er pas in 2020 begonnen zal worden met de planvorming, nadat de wijk Kraayenstein is opgeknapt.

Dat vond de Haagse VVD te laat en daarom diende de partij tijdens de raadsvergadering een motie in, om een jaar eerder te beginnen met de plannen voor de wijken. Een meerderheid van de raad stemde hier voor.

VVD-raadslid Chris van der Helm: “Net als Kraayenstein hebben Houtwijk en Nieuw-Waldeck dringend een opknapbeurt nodig. Als er pas in 2020 gestart wordt met het maken van de plannen, is dat rijkelijk laat. Het is goed nieuws dat we een jaar inlopen en er nu in 2019 al gestart gaat worden met de plannen.”

Verder wil de Haagse VVD dat de wethouder in 2019 met de inwoners en wijkberaden uit Houtwijk en Nieuw-Waldeck om tafel gaat om informatie voor de plannen te verzamelen.

Van der Helm: “De bewoners van deze wijken weten het allerbeste waar de straten en het groen moeten worden opgeknapt. Daarom is het heel belangrijk dat zij vanaf het begin betrokken worden bij de plannen.”

De VVD komt al jaren op voor deze Loosduinse wijken en zal ook bij deze planvorming de vinger aan de pols houden.