Den Haag kan niet zonder De Appel

De VVD-gemeenteraadsfractie reageerde met verbijstering op het bericht dat staatssecretaris van Cultuur Rick van der Ploeg de motie van de Tweede Kamer, waarin gevraagd werd om subsidie voor de toneelgroep De Appel, niet wenst uit te voeren.

Als doekje voor het bloeden geeft het kabinet Den Haag voor 2001 en 2002 jaarlijks een bedrag van f 200.000 voor “nieuwe kwalitatieve impulsen voor het theaterklimaat”. Als u weet dat het rijk de afgelopen vier jaren f 5,2 miljoen beschikbaar stelde voor De Appel dan begrijpt u dat de benaming “fooi” een juiste omschrijving is. Het rijk moet niet alleen met mooie woorden maar ook met financiële daadkracht zijn verantwoordelijkheid op cultureel gebied willen dragen. De gemeente Den Haag heeft met een unaniem raadsbesluit aan De Appel de komende vier jaar f 3 miljoen per jaar subsidie verleend maar ook de rijksbijdrage van f 1,3 miljoen per jaar is nodig.

De Raad voor de Cultuur heeft een negatief kwaliteitsoordeel over De Appel geveld. De politiek gaat niet over de inhoud en de kwaliteit van de kunst maar dient wèl een breed en gemêleerd aanbod mogelijk te maken. Het Haagse publiek kan bij uitstek de kwaliteit beoordelen. De Appel heeft niet voor niets één van de grootste vriendenclubs van Nederland. Over smaak valt niet te twisten: Haagse Hopjes smaken nu eenmaal anders dan Amsterdamse bollen. Sluiting van De Appel zou echter een aanzienlijke verschraling van het Haagse cultuuraanbod zijn. De Appel is niet alleen waardevol voor deze stad maar heeft ook een landelijke uitstraling.

De staatssecretaris heeft het advies van de Raad voor de Cultuur kritiekloos overgenomen. Gelet op de vele weerstanden ten opzichte van dit besluit zou het Van der Ploeg sieren een “second opinion” te vragen. Daarnaast rijst de vraag of het iedere vier jaar terugkerende adviescircus wel zo doelmatig is. Misschien moeten zowel rijk als gemeente hun ingewikkelde en problematische procedures maar eens kritisch onder de loep laten nemen.

Samen met wethouder Louise Engering blijft de VVD-fractie zich inzetten voor aanvullende rijkssubsidie voor De Appel. Den Haag zonder De Appel: ondenkbaar!

Dick Tempelman, gemeenteraadslid


Bron: Haags VVD Nieuws januari 2001

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *