De Haagse VVD in het nieuws: ‘Mag Den Haag meepraten over Wassenaarse nieuwbouw?’

Den Haag, Dagblad070 – 29 oktober 2020

Dat er op de plek waar nu nog het hoofdkantoor van de ANWB staat (ook) woningen zullen worden gebouwd, staat wel vast. Maar, mag de gemeente Den Haag daar dan ook over meepraten, dat is de vraag die de Haagse VVD stelt. Want menigeen mag dan wel denken dat het gebouw op Haagse grondgebied staat, dat is niet zo, het gaat om grond van de gemeente Wassenaar.

Die kan daarmee in principe alles doen en laten wat zij wil, dus ook hoogbouw neerzetten mocht dat gewenst zijn. Maar, zo stellen de VVD-raadsleden Remco de Vos en Jan Pronk, dat zou dan wel ten koste gaan van het woon- en leefgenot van inwoners van Den Haag. De liberalen vragen het collega daarom ook of dat kan aangeven of en zo ja in welke mate het door de buurtgemeente wordt betrokken bij de bouwplannen voor het stuk grond op Landgoed Clingendael.

Zij verwijzen daarbij niet alleen naar de intentieovereenkomst die al is getekend voor de herontwikkeling van het terrein. Ook herinneren zij het college aan het coalitieakkoord waar staat: ‘We voegen alleen woningen toe in wijken (verdichten) die daar beter van worden. Dit doen we in nauw overleg met de bewoners. Het karakter van de stad, wijk en buurt nemen we mee in stedelijke ontwikkelingen. We houden wijken groen en leefbaar. Kleinschalige nieuwbouw is alleen mogelijk als het past bij de wijk’. Kan het college die uitgangspunten onder de aandacht brengen van Wassenaar, vragen zij.