De Haagse VVD in het nieuws: ‘Dit herstelplan doet wat hard nodig is.’

Den Haag, Dagblad070 – 29 oktober 2020

Coalitiepartij VVD is na de presentatie van het sociaal-economische herstelplan van het college vooral tevreden over het feit dat daarin zowel maatregelen voor de korte termijn als de lange termijn staan. Want, zo geeft raadslid Judith Oudshoorn aan, “dit is hard nodig is om onze stad weerbaar te houden, nu en voor de toekomst”.

Zij wijst er op dat door de gevolgen van de coronapandemie veel ondernemers het water tot aan de lippen staat, en dat dus nu op korte termijn actie nodig is om hen te helpen. Oudshoorn kijkt daarbij tevreden naar onder meer de maatregelen om de huur voor de strandpaviljoens én de kramen op de Haagse Markt volledig kwijt te schelden voor de maanden april en mei en voor 50% voor de maand juni.

Zij wijst er op dat ondernemers belangrijk zijn voor de economie van de stad, de coronapandemie heeft dat volgens haar andermaal aangetoond. “Het succes van onze stad leunt sterk op de ondernemers van Den Haag. Zij zijn de drijvende krachten achter een gezonde economie, werkgelegenheid en leefbaarheid. Deze ondernemers hebben nu steun nodig, niet alleen van het rijk maar ook van de gemeente.”

Wat betreft de maatregelen voor de lange termijn is zij content over het (versneld) uitvoeren van geplande bouw- en mobiliteitsprojecten, iets waar de VVD al eerder op aangedrongen had. “Door dat versneld uitvoeren zorgen we voor het behoud van werkgelegenheid op de korte termijn en voor een aantrekkelijke stad op lange termijn.”

Dat het college werk gaat maken van ‘mensen van werk naar werk begeleiden’ is volgens het raadslid goed nieuws, waarbij zij er op wijst dat haar partij daar al vaker op aangedrongen heeft. Want, ‘naar schatting kost de pandemie op korte termijn al 22 000 banen, een daling van 8% van de werkzame personen in Den Haag’. Daarnaast zijn er ook nog veel sectoren, zoals de zorg, het onderwijs en de bouw, waar een tekort is aan personeel. “Werk naar werk beleid kan zorgen voor het meeste herstel ten opzichte van de pré-corona periode. Het is goed om te lezen dat het college hier nu een prioriteit van maakt en ik zal dat ook scherp blijven monitoren de komende tijd.”