Dankzij VVD: Minder en kortere wegwerkzaamheden

De gemeente Den Haag wil het aantal wegopbrekingen verminderen en de duur ervan beperken. Wat de VVD betreft is dat hard nodig ook! Eén van de maatregelen is een wijziging van de Algemene Politieverordening (APV) zodat de gemeente meer grip krijgt op de diverse werkzaamheden in de stad.

Verkeerswethouder Peter Smit (VVD) stelt in een persbericht van 12 december 2007 dat wegopbrekingen beter op elkaar afgestemd dienen te worden om zo de overlast voor ondernemers en omwonenden terug te dringen.


De VVD-fractie hamert al jaren op het feit dat vele Hagenaars en Haagse ondernemers zich wild ergeren aan de vele en vooral langdurige wegwerkzaamheden in de stad. Voor het eerst in een eigen Verkeersnotitie (begin 2005) van ons toenmalige fractielid Jerimi van Laar, maar ook middels schriftelijke vragen deze zomer, van ons huidige fractielid Else van Dijk-Staats. Ook in raad en commissie sprak Van Dijk-Staats zich hierover uit.


De liberalen lieten het niet bij kritiek alleen, maar stelden diverse concrete maatregelen voor ter verbetering, die het college nu gaat overnemen.


Te weten:  • het toepassen van een bonus/malussysteem om aannemers te stimuleren de werkzaamheden sneller uit te voeren;
  • het bundelen van verschillende werkzaamheden (bijvoorbeeld kabels en wegdek) tegelijk zodat de straat maar één keer open hoeft;
  • meer overleg van gemeente met (nuts- en telecom)bedrijven, buurgemeenten en een intensiever gebruik van het centraal computersysteem opdat de werkzaamheden beter gecoördineerd worden.

De VVD gaat ervan uit dat deze maatregelen op termijn tot een beter verblijfs- en ondernemersklimaat in Den Haag zullen leiden en zal hierop blijven toezien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *