Bijeenkomst over het coalitieakkoord

Bijeenkomst over het coalitieakkoord

Tijdens een goedbezochte bijeenkomst op woensdagavond 11 december hebben de leden van de Haagse VVD gesproken over het nieuwe coalitieakkoord in Den Haag. De beide onderhandelaars, Boudewijn Revis en Frans de Graaf, hebben een toelichting gegeven op het verloop van de onderhandelingen en het bereikte resultaat. Het akkoord bevat een flink aantal maatregelen, waar de leden al hun vragen over konden stellen. Het ging onder meer over de financiële maatregelen, de inzet op veiligheid, het zorgen voor voldoende woonruimte in Den Haag, de verdubbeling van het geld voor de straten en het groen in Loosduinen en de Haagse economie. De avond werd afgesloten met een stevig applaus.