Begroting 2021

Zojuist hebben wij kennis genomen van de Haagse begroting voor 2021. 

De Haagse VVD is tevreden met het feit dat, ondanks de financiële gevolgen van de Corona-crisis, het college (met VVD’er Boudewijn Revis nog eenmaal als verantwoordelijk wethouder voor de financiën) een evenwichtige begroting presenteert.

Fractievoorzitter Frans de Graaf: ‘We weten allemaal dat de Corona-crisis ook van grote invloed is op de financiële positie van de gemeente en het is goed te zien dat de gemeente hiervoor zelf haar verantwoordelijkheid neemt en deze niet doorschuift naar de inwoners van Den Haag.

Ook is de Haagse VVD blij dat de aangekondige bezuinigingen op de economie voor komend jaar worden terug gedraaid. De Graaf: ‘In tijden van crisis hebben we geld nodig voor het herstel en de groei van onze economie. Nu investeren betekent dat we banen behouden en er daar waar mogelijk, banen gecreëerd kunnen worden.’

Om de Haagse werkgelegenheid op peil te houden is het wat de Haagse VVD betreft ook nodig om zoveel mogelijk investeringen naar voren te halen. De Graaf: ‘Met deze begroting zet het college een stap in de goede richting, maar we wachten met smart op de start van bijvoorbeeld de aanleg van het Telderstracé.’