Aftrap voor werkzaamheden Koninklijke uitstraling Noordeinde in Hofkwartier

, Centrum

Met de onthulling van twee toekomstbeelden van het Noordeinde – Heulstraat hebben wethouder Boudewijn Revis (Buitenruimte, VVD) en Coen van den Oever (voorzitter BIZ Het Noordeinde) de aftrap gegeven voor de herinrichting van het Noordeinde, Hoogstraat en Heulstraat. Vanaf maandag 15 januari 2018 starten hiervoor de eerste werkzaamheden aan het Noordeinde en de Heulstraat. Naar verwachting is de herinrichting van deze drie straten vóór Prinsjesdag klaar.

Boudewijn Revis: “Het Noordeinde is een unieke omgeving met een grote diversiteit aan winkels, galeries en horeca. En natuurlijk het Paleis. Door fors te investeren in de buitenruimte neemt de toeristische aantrekkingskracht toe en komt er een mooier verblijfsgebied voor de voetgangers met veel meer ruimte voor de fietser. Hierdoor worden de straten aan weerszijden van het Paleis veel beter met elkaar verbonden waar de ondernemers in de binnenstad van profiteren.”

Het ontwerp is tot stand gekomen met de inbreng van een werkgroep bestaande uit ondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren. Ook is er overleg met belangenorganisaties zoals de Fietsersbond geweest. Samen met deze werkgroep zijn de uitgangspunten bepaald ten aanzien van de verkeerscirculatie, parkeren, fietsen en het parkeren van fietsen.

De Heulstraat tot aan het plein voor het Paleis Noordeinde wordt autovrij, waardoor winkelend publiek vanaf de Hoogstraat gemakkelijker kan doorlopen en verblijven op het paleisplein. Bredere trottoirs op het Noordeinde tussen het paleisplein en de Mauritskade bieden ruimte aan voetgangers, terrassen en parkeerplaatsen voor fietsen. Om de bereikbaarheid voor de diverse winkels en galeries te garanderen is ervoor gekozen om het autoverkeer alleen vanaf de Mauritskade tot aan het paleisplein toe te staan.

Winkels open tijdens werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden zijn alle winkels, galeries en restaurants bereikbaar en open voor het publiek. Via een app (Wallaard App) en de website van de gemeente Den Haag worden belangstellenden goed op de hoogte gehouden.

Foto: Fleur Beemster