Mensen

Op deze pagina stellen we de Haagse volksvertegenwoordigers voor (lokaal en landelijk), de wethouders, het bestuur en de fractiemedewerkers. Lees wat hen drijft en wat ze doen. De contactgegevens staan erbij, dus voel je niet bezwaard een bericht te sturen!

Wethouder Financiën, Stadsontwikkeling, stadsdeel Scheveningen.

Anne Mulder

Wethouder Zorg,
Jeugd en Volksgezondheid.

Kavita Parbhudayal

Voorzitter

Petra Ginjaar

Secretaris

José Kortooms

Bestuurslid Wijken

Paul Werker

Bestuurslid Leden

Steef Fontane Pennock

Vice-voorzitter

Jan Vonk

Penningmeester

Edy Bruinooge

Bestuurslid Opleiding, Training & Talentmanagement, Communicatie en Campagnes a.i.

Anouk van Brug

Fractievoorzitter, portefeuille veiligheid, dienstverlening, financiën. 

Frans de Graaf

Raadslid, portefeuille bouwen, wonen en integratie.

Jan Pronk

Raadslid, portefeuille buitenruimte en Binckhorst. 

Ayse Yilmaz

Raadslid, portefeuille Zorg en Scheveningen.

Remco de Vos

Fractiemedewerker, communicatie

Lars Benthin

Fractiebureau, beleidsmedewerker 

Max de Leeuw

E-mail: max.deleeuw@denhaag.nl

Fractiebureau, contentmaker

Roland Groen in 't Wout

E-mail: vvd@denhaag.nl

Vice-fractievoorzitter, portefeuille       economie en werk. 

Judith Oudshoorn- van Ginderen

Raadslid, portefeuille mobiliteit en cultuur.

Det Regts

Raadslid, portefeuille duurzaamheid, energietransitie en dierenwelzijn. 

Chris van der Helm

Fractievertegenwoordiger 

Minke Hofstra

E-mail: 

 

 

 

 

 

 

Fractievertegenwoordiger en Hoofd fractiebureau, 

Rutger de Ridder

Fractiebureau, beleidsmedewerker 

Roos Sparreboom

E-mail: roos.sparreboom@denhaag.nl

 

 

 

 

 

 

Fractiebureau, contentmaker

Bram Roodhart

Minister-president

Mark Rutte

Lid Tweede Kamerfractie VVD

Ockje Tellegen

Lid Tweede Kamerfractie VVD

Eelco Heinen

Fractievoorzitter Provinciale Staten van Zuid-Holland

Erwin Hoogland

Lid Eerste Kamerfractie VVD

Caspar van den Berg

Lid Hoogheemraadschap van Delfland

Tom Oostvogels

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingsamenwerking. 

Liesje Schreinemacher

Lid Tweede Kamerfractie VVD

Bente Becker

Lid Tweede Kamerfractie VVD

Ingrid Michon

Lid Provinciale Staten van Zuid-Holland

Sabrina van der Lubbe

Lid Europees Parlement

Malik Azmani

Wij nemen actie.

Doe jij ook mee?