Jan Pronk

Algemeen

Bio

Mijn naam is Jan Pronk, ik ben 36 jaar en al mijn hele leven woonachtig in Den Haag, de laatste jaren in Duinoord. Ik kom uit een hecht Schevenings vissersnest, met mijn familieleden gezellig dichtbij. Ik ben werkzaam als adjunct-directeur HRM op de Universiteit Leiden en heb daarvoor 12 jaar lesgegeven aan de Uni en op De Populier in Den Haag. In de raad zet ik mij in voor een steviger integratiebeleid en steek ik veel energie in het realiseren van meer woningen, met name voor starters, middeninkomens en gezinnen en dat op plekken waar de stad er mooier en beter van wordt (Holland Spoor, DH CS, NOI en Zuid-West). Om de bestaande wijken leefbaar te houden en te beschermen willen we daar juist geen bouwplannen en verdichting, die laten we dus met rust. Verder vind ik een stevig debat in binnen de fractie en in de raad van groot belang, net als een onafhankelijke opstelling als raadslid en een scherpe controle van het college.

Ik kijk met veel trots terug op het volledig omtimmeren van het integratiebeleid van het college. Met steun van GL t/m GDM en de PVV op mijn voorstel hebben we de verschillen tussen links en rechts op dit fundamentele thema overbrugd en nu duidelijk vastgesteld wat onze kernnormen en -waarden zijn en dat we die onderwijzen aan nieuw- en oudkomers zodat we een open, vrije en tolerante stad kunnen blijven. Verder denk ik met veel plezier terug aan de samenwerking met bewoners in het tegenhouden van bebouwing op de Van Speijkstraat (Villa Paulowna), op het Sunny Court (Duinoord), bij het redden van parkeerplaatsen op de Gevers Deynootweg en het realiseren van het havenpact in Scheveningen om de visserij voor de haven te behouden. Verder ben ik blij dat we beleid hebben gerealiseerd om meer te bouwen voor de middenklasse (20% verplicht bij grote ontwikkelingen) en het tijdelijke verkameringsverbod en straks een steviger verkameringsbeleid in de hele stad (in samenwerking met bewonersorganisatie Bezuidenhout) om de bestaande wijken leefbaar te houden. Als laatste noem ik het redden van het Muzee Scheveningen en de eisen aan architectuur voor alle hoogbouwplannen rondom de stations, zodat we straks hopelijk met enige trots kunnen kijken naar mooiere hoogbouw met een herkenbaar en Haags karakter.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?