Bijdragen.

Met een lijst die nog nooit zo Haags was en een ambitieus verkiezingsprogramma wil de Haagse VVD Den Haag nog mooier maken. Wij voeren permanent campagne en laten Den Haag zien wat onze wethouder en raadsleden voor elkaar krijgen in en voor de stad. Ook zijn onze vrijwilligers wekelijks actief, zichtbaar en in gesprek met bewoners en ondernemers om hun wensen en ideeën op te halen.

Op 21 maart 2018 mag Den Haag naar de stembus. Om zoveel mogelijk Hagenaars en Hagenezen te informeren over de Haagse VVD en wat zij de afgelopen jaren bereikt heeft en de komende jaren wil bereiken zal de campagne geïntensiveerd worden. Hiervoor zijn middelen nodig.

U kunt uw bijdrage nu heel makkelijk direct aan de Haagse VVD overmaken door gebruik te maken van iDeal. Elk bedrag is welkom, hiermee steunt u de Haagse VVD in haar permanente campagne. U kunt uw donatie bij uw belastingaangifte als gift opvoeren. Dit maakt uw bijdrage extra fiscaal aantrekkelijk, voor meer informatie hierover kunt u terecht op www.belastingdienst.nl of een mail sturen aan clubvan100@vvddenhaag.nl.

Mocht u interesse hebben om lid te worden van de Club van 100 neemt u dan contact op via clubvan100@vvddenhaag.nl.

Doneer directANBI-status en giftenreglement

Op grond van artikel 20 van de statuten van de VVD kent het Lokaal Netwerk Den Haag, de Haagse VVD, geen rechtspersoonlijkheid. De lokale afdelingen zijn een afgeleide van de landelijke vereniging VVD.

De VVD is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.vvd.nl/anbi 

De VVD is wettelijk verplicht giften boven de € 4.500 op te nemen in het financieel jaarverslag. Aan donaties aan de VVD kan geen enkel recht worden ontleend. Het giftenreglement van de VVD, dat ook geldt voor de Haagse VVD, vindt u hier.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Wij nemen actie.

Doe jij ook mee?