Det Regts

Algemeen

Bio

Na een carrière als advocaat en vele bestuursfuncties in maatschappelijke en culturele instituten meende ik dat ik mijn kennis en ervaring na mijn pensionering moest inzetten voor Den Haag. Toen ik werd uitgenodigd mij kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen heb ik daar ook volmondig ja op gezegd. Vooral ook omdat ik wilde dat de VVD ook in de sector cultuur een eigen profiel zou krijgen. Ik ben naast jurist ook Kunsthistoricus en organiseer pop-up-tentoonstellingen voor kunstenaars op bijzondere locaties. Dat doe ik zonder winstoogmerk, zodat de opbrengsten daarvan aan de kunstenaars ten goede komen.

Mijn belangrijkste resultaten in de Raad zijn:
het redden van 18 kleine kunstinstellingen door het Kunstenplan grondig aan te passen.

Het door mij genomen initiatief voor de bouw van een ondergrondse parkeergarage in het Bezuidenhout. Ik hoop dat ik hiermee een voorbeeld kan geven ook voor andere wijken, zodat het leefklimaat in de straten van onze mooie vooroorlogse wijken verbeterd kan worden.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?