VVD rotonde wordt werkelijkheid

, Scheveningen

De aanleg van de door de VVD Den Haag geïnitieerde rotonde bij de brandweerkazerne op Scheveningen is gestart. Gisteren ben ik even langs de informatiemiddag voor de omwonenden gegaan. Er hangt een indrukwekkend schema, waarop te zien is dat de werkzaamheden van de meer dan tien betrokken ondernemers goed op elkaar aansluiten, om de werkzaamheden in zes weken af te ronden. Maar liefst in zes weken! De bouwvakkers werken keihard door in lange dagen van 07.00 uur tot 18.00 uur. En intussen kan het verkeer er dagelijks gewoon nog langs, zij het vanaf sommmige routes met kleine omleidingen.

Het betekent dat de rotonde in gebruik is vóór de start van het nieuwe strandseizoen. Het zal een belangrijke verbetering zijn voor de doorstroming. Geen stilstaande autos met draaiende motor voor het Lindoduin of op de Zeesluisweg. Niet langer in de file vanaf Simonis in de eerste haven nadat je daar voor vis bent geweest. En veilig oversteken van en naar het strand voor fietsers en voetgangers. Als de rotonde klaar is, zullen de VVD Den Haag en ik weer weten hoe mooi het is als een initiatief werkelijkheid wordt.

Elke woensdag kunnen belangstellenden bij het inloopspreekuur in de bouwkeet op de kruising Westduinweg-Zeesluisweg-Duinstraat voor informatie terecht.

Foto: VVD Den Haag