Subsidieregister online

In juli 2012 heeft de raad, op voorspraak van VVD en D66, besloten dat er een openbaar subsidieregister aangelegd moet worden. Hierin moet duidelijk staan naar wie en voor welk doel de miljoenen euro’s gemeentelijke subsidies gaan. Wethouder Revis (Financiën, VVD) heeft dit voortvarend opgepakt en het register is inmiddels online te bereiken.
 
Ik ben niet op voorhand tegen elke subsidie. Maar je moet er wel voorzichtig mee zijn. Een subsidie moet, op efficiente en effectieve wijze, een vooraf bepaald doel bereiken. Bij voorkeur biedt een subsidie handvatten tot (zelf)ontplooiing, en stimuleert zelfredzaamheid. Subsidies moeten het nemen van eigen verantwoordelijkheid niet in de weg zitten. Het risico van een subsidie is dat het het idee versterkt dat de overheid overal voor nodig is en dat inwoners van de stad daarvan afhankelijk zijn. Mijn stelling is dat veel subsidies – door links onmisbaar geacht – overbodig zijn of hun doel voorbij schieten.
 
In het subsidieregister ziet u per beleidsterrein aan welke organisaties welk bedrag is verleend. Dit is wat de VVD betreft de eerste stap in de benodigde omslag in het denken rondom subsidies. In het register moet namelijk duidelijk worden omschreven met welk doel een subsidie is verstrekt. Dat levert dan ook meteen een eerste verbeterpunt in het register op: de doelstelling is nu vaak nog te algemeen of vaag. Als per subsidie een helder doel is geformuleerd kan die omslag in denken – bij instellingen, ambtenaren en ook de raad in haar controlerende rol – worden bereikt; langs de meetlat van een helder doel besluiten tot aanvraag en verstrekking van subsidies.
 
De volgende stap in de verdere ontwikkeling van het register is het toevoegen van een evaluatie per verstrekte subsidie. Worden de doelen bereikt? Dat is natuurlijk de hamvraag. Ook kan dan beoordeeld worden of elke euro subsidie op de meest efficiente en effectieve wijze is ingezet. Subsidies die hun doel niet bereiken kunnen wat de VVD betreft direct worden geschrapt. En als teveel van een verstrekt bedrag aan subsidie weglekt via schimmige organisaties is dat ook een reden om zo’n subsidie anders in te zetten. Immers, niet alleen de overheid moet zorgvuldig omgaan met belastinggeld. Dat mogen we ook verwachten van derden aan wie belastinggeld ter beschikking wordt gesteld.
 
Elke euro subsidie moet zo veel mogelijk resultaat opleveren. En het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat het onduidelijk is wat het effect is van honderden miljoenen aan subsidies die de afgelopen jaren in probleemwijken zijn gestoken, zoals begin van deze week breed in het nieuws werd uitgemeten. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de subsidieverstrekkers. Ik ben ervan overtuigd dat een goed werkend register – en die gewenste omslag in denken – in de toekomst dit soort rare verrassingen kan voorkomen.
 
Foto: Geld – Flickr (cc).jpg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *