Parkeer- en oversteekproblematiek Morgenstond aanpakken

, Morgenstond

Onlangs maakte ik met het Haags Kwartier Escamp een wijkwandeling door de wijk Morgenstond. Wat leeft er? Welke ideeën hebben de buurtbewoners voor een veiliger en gezelligere wijk? We zijn zelf veel tegengekomen, vooral straatvuil en verkeerd aangeboden grofvuil, maar spraken ook uitgebreid met betrokken bewoners. Vooral het tekort aan parkeerplaatsen is een doorn in het oog.

In de Kuinrestraan is de parkeerdruk hoog en de parkeeroverlast groot. Er ontbreken parkeermarkeringen, waardoor auto’s kriskras door elkaar staat, op de stoep parkeren of dubbel geparkeerd staan. Ook biedt het winkelcentrum aan het Almeloplein te weinig parkeerplaatsen, waardoor de bezoekers onder andere uitwijken naar deze straat. Of ze komen helemaal niet meer naar het centrum, omdat ze hun auto niet dichtbij kwijt kunnen.

En er leven meer problemen rondom het winkelcentrum aan het Almeloplein. Dit plein wordt namelijk gescheiden door de Meppelweg. Een weg waar het winkelend publiek regelmatig moet oversteken. Er zijn wel oversteekplaatsen aangelegd, maar ook hier zijn de markeringen niet duidelijk aangebracht of missen ze volledig. Dat levert gevaarlijke situaties op voor voetgangers, maar ook voor automobilisten die niet op tijd zien dat zij moeten stoppen.

Als woordvoerder van stadsdeel Escamp heb ik vragen gesteld aan het college om een oplossing te zoeken voor de parkeerproblematiek en de slecht gemarkeerde zebrapaden. Ik wacht de beantwoording met belangstelling af en zal dat dan ook zeker delen met de bewoners.

Foto: VVD Den Haag