Martin Wörsdörfer: strakkere richtlijnen voor verstrekken subsidies!

Den Haag gaf in 2015 bijna 342 miljoen aan subsidies uit. Dat is veel geld, opgebracht door de belastingbetaler. Daarom vindt de Haagse VVD het van groot belang dat hierover er een goede verantwoording wordt afgelegd. Ik hamer daarom al jaren op een goed, begrijpelijk en transparant subsidieregister. Inmiddels is er een subsidieregister, maar is nog lang niet altijd duidelijk wat er precies gedaan wordt met de bedragen.  Er moet duidelijk worden waar hoeveel geld heen gaat, met welk doel, hoe de subsidie ontvangende instelling dat doel wil bereiken én wat het uiteindelijke resultaat is. Het gaat om aanzienlijke bedragen die de gemeente verstrekt aan subsidies, waar vaak algemeen geformuleerde doelen aan hangen. Het kan niet zo zijn dat we bijvoorbeeld aan een instelling 150.000 euro aan subsidie verstrekken en daar geen meetbare criteria aan hangen. Pas bij heldere criteria kan er goed geëvalueerd worden of gestelde doelen behaald zijn. En wat niet werkt, kunnen we stopzetten. Kijk bijvoorbeeld eens naar de subsidies voor integratie en burgerschap. Dat kostte vorig jaar bijna tweeëneenhalf miljoen. En nergens enig zicht op behaalde resultaten. En binnen dat budget krijgen allerlei verschillende clubjes geld voor taalonderwijs voor specifieke doelgroepen taalonderwijs. Waarom is dat niet gewoon één organisatie trouwens, dat kan toch zeker wel efficiënter? En waar in de omschrijving staat dat het geld ook voor Engelse les is, maar dat nu even terzijde.

De doorontwikkeling van het register schiet nog steeds niet op. De Haagse VVD is hierover nogal teleurgesteld. Wethouder De Bruijn (D66, Financiën) zegt al jaren van alles toe, maar pakt niet door. Hoe een instelling het beoogde doel wil bereiken? Niets over te vinden. Resultaat van de subsidiestroom? Nul informatie. De Bruijn had anderhalf jaar geleden toegezegd ook leningen en garantiestellingen – in feite een soort subsidie – op te gaan nemen. Niks mee gedaan. Enig inzicht of de subsidie ontvangers een beetje efficiënt met het ontvangen geld omgaan? Ook helemaal geen enkel idee. Ik had van een D66-wethouder meer inzet verwacht! Tijdens de behandeling van de programmarekening verwachten we tekst en uitleg. En in de raad wil ik een motie indienen om het verder af te dwingen. Dan wil ik meteen inzetten op een resultaatsverplichting voor subsidies. Waarom is dat er eigenlijk niet al lang?

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *