Maatwerk bij verdere uitwerking Rotterdamsebaan

, Den Haag

Gisteren besprak de gemeenteraad het bestemmingsplan en het Voorlopig Ontwerp van de Rotterdamsebaan. Via een omvangrijk en zorgvuldig proces is de definitieve inpassing van de tunnel en de ontwikkeling van de gebieden rondom de tunnelmonden zichtbaar geworden. Met de behandeling van beide stukken zetten we de laatste stap, die nodig is voordat we definitief kunnen overgegaan tot de realisatie van de Rotterdamsebaan.

Het belang van de Rotterdamsebaan voor Den Haag is groot. De VVD maakt zich daarom al jaren sterk voor deze nieuwe toegangsweg, die de centrale zone van Den Haag en de Binckhorst beter bereikbaar maakt. Daarnaast wordt met de komst van de Rotterdamsebaan de Utrechtsebaan ontlast en wordt, door de gekozen inpassing, het sluipverkeer in de omgeving van Rijswijk sterk verminderd. Door de Rotterdamsebaan deels te ondertunnelen, investeren we tevens maximaal in het verbeteren van de leefbaarheid langs het nieuwe traject.

Het realiseren van een tunnel in een economisch bedrijvig gebied als de Binckhorst is overigens een enorme puzzel. De consequenties voor een aantal ondernemers zijn stevig. Er is daarom maatwerk nodig om rekening te houden met de belangen van direct en indirect betrokkenen. Door alle terreinen één voor één langs te lopen en het gesprek met de belanghebbenden aan te gaan, is het mogelijk om tot de beste oplossing te komen. Deze gesprekken zijn in volle gang en om die reden heb ik in de commissie het college gevraagd om bij de verdere uitwerking die gedetailleerde maatwerkbenadering voort te zetten.

Naast de maatwerkbenadering heb ik aandacht gevraagd voor het aantal parkeerplekken. Het aantal bedraagt na de realisatie van de Rotterdamsebaan 140 plekken minder dan in de huidige situatie. Dat hoeft niet direct problematisch te zijn. Belangrijk is echter wel om na te gaan of het aantal parkeerplekken na realisatie voldoet aan de feitelijke parkeerbehoefte. Wethouder Peter Smit (VVD, Verkeer) heeft aangegeven dat dit het geval is.

Het Voorlopig Ontwerp en het bestemmingsplannen worden binnenkort in de raad behandeld. Met deze plannen komt de realisatie van de Rotterdamsebaan weer een stap dichterbij. Dat is goed nieuws voor Den Haag.

Foto: Curtis Gregory Perry – Flickr (cc)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *