Duindorp: draagvlak betaald parkeren

, Duindorp
Goedkoper parkeren dankzij de VVD

Vorige week is aangekondigd dat in Duindorp betaald parkeren zal worden ingevoerd. De communicatie daarover lijkt – voorzichtig geformuleerd – wat onhandig. Er is overleg geweest met het Wijkberaad, maar de essentie van de inbreng van het Wijkberaad lijkt niet goed in de aankondiging terechtgekomen. Dat is jammer. De discussie gaat nu namelijk over de communicatie, terwijl het logischer is dat de wijkbewoners spreken over de oplossing voor het parkeerprobleem.

Dat parkeerprobleem is er namelijk, en het is er groot. Op piektijden is de parkeerdruk meer dan honderd procent. Oftewel, er zijn meer auto’s dan parkeerplekken. Dat resulteert in wild- en dubbelparkeerders. Hierdoor kunnen bewoners niet thuis komen en kunnen bijvoorbeeld brandweer en ambulance er niet langs in noodgevallen. Die situatie mogen we niet laten voortbestaan.

Doorgaans is het beleid van de gemeente om in wijken met een parkeerdruk van meer dan negentig procent eerst extra parkeerplekken aan te leggen om daarna over te gaan tot de invoering van betaald parkeren. Wat de VVD Den Haag betreft is het tevens van belang dat de bewoners zelf om betaald parkeren vragen. Er moet zeker niet lichtzinnig worden overgegaan tot betaald parkeren.

Voor Duindorp kun je de vraag stellen of extra parkeerplekken daadwerkelijk nodig zijn. Je kunt er trouwens ook prima met het OV komen. Ik heb de indruk dat de parkeerdruk niet zozeer zo hoog is vanwege de vele auto’s van de bewoners, maar veel meer door het bezoek van strandgangers. Aan de andere kant van Scheveningen speelde dit eerder ook, in 2001. Daar is toen betaald parkeren ingevoerd, maar extra plekken waren niet nodig. Het regime werkt daar uitstekend. Ik denk dan ook dat het parkeerprobleem Duindorp niet wordt opgelost door de aanleg van extra plekken (zie ook niet zo snel waar deze dan eventueel moeten komen).

De VVD vraagt zich af of het invoeren van betaald parkeren van 18.00 tot 24.00 uur de juiste oplossing gaat bieden. Strandgangers houd je daarmee niet buiten de wijk. Het is daarnaast van belang om inzicht te hebben in de tellingen en gedachten die de gemeente heeft bij invoering van betaald parkeren. Dan kun je op een goede manier met een wijk in overleg treden over het parkeerprobleem. Dat is dan inzichtelijk net zoals de gevolgen van de voorgestelde oplossing. Daarna kun je bij de bewoners peilen of er draagvlak is. Wij roepen het college op hiermee te beginnen op de aangekondigde informatieavond van 28 oktober aanstaande.

Foto: Filmvanalledag – Flickr (cc)