Draagvlak bij invoeren betaald parkeren

, Den Haag

“De gemeente moet werken aan draagvlak voordat zij betaald parkeren invoert.” Daarom heeft VVD-raadslid Monique van der Bijl bij de bespreking van de begroting van de gemeente voor 2016 een motie ingediend die de gemeente vraagt zich hiervoor in te zetten.

Als je je auto niet kan parkeren in de straat waar je woont of werkt is dat natuurlijk heel vervelend. In sommige straten is het niet mogelijk extra parkeerplekken te creëren. Ook kan de parkeerdruk worden veroorzaakt door auto’s van mensen die niet in de wijk wonen of werken. Soms kan betaald parkeren een oplossing bieden voor bewoners. De VVD Den Haag vindt dat de gemeente dan moet werken aan draagvlak.

Omdat draagvlak zo belangrijk is, moet er goed worden gecommuniceerd. Natuurlijk willen bewoners en ondernemers weten hoe hoog de parkeerdruk is die de gemeente heeft gemeten in hun wijk, waarom extra parkeerplaatsen in een specifiek geval geen optie zijn, en hoe betaald parkeren ervoor kan zorgen dat zij wel een parkeerplek in de straat kunnen vinden. Door al dit soort vragen goed te beantwoorden zorg je voor draagvlak.

De stemmingen over de moties zijn pas aan het eind van de dag. Een meerderheid van de gemeenteraad is het nu al eens met de VVD Den Haag en heeft de motie medeondertekend.