Den Haag wordt veiliger en dat is hard nodig

, Den Haag

Deze week sprak de Haagse gemeenteraad over het Veiligheidsplan 2015-2018. Het aantal misdrijven in Den Haag is sinds 2010 met ca. 15% gedaald en dat is het resultaat van goed beleid. Vooral de afname (sterker dan het landelijk gemiddelde) van zogenoemde high-impact crimes (woninginbraken, overvallen met veel geweld) is belangrijk en verhoogt het veiligheidsgevoel in de stad. Allereerst dus een groot compliment voor de politie en handhavers.

De verbetering van het veiligheidsgevoel loopt echter niet in de pas met de daling van objectieve cijfers over criminaliteit. Dit komt vooral omdat het gevoel bij veiligheid voornamelijk wordt bepaald door leefbaarheidsvraagstukken in de wijk. De VVD Den Haag blijft daarom aandringen op meer zichtbaarheid van handhavers en (mobiele) camera’s. Daarnaast wacht de VVD op de uitvoering van de motie van raadslid Ingrid Michon-Derkzen over de inzet van de extra gelden van de wijkgerichte aanpak: veiligheidscans moeten leiden tot een gerichte aanpak van leefbaarheid in probleemwijken. Te vaak in het verleden hebben grote sommen geld geen effect gehad op veiligheid en leefbaarheid in probleemwijken.

Volgens de VVD heeft ook de strafmaat, de vervolgbaarheid en de pakkans invloed op het veiligheidsgevoel, met name als het gaat om die high-impact crimes. Als criminelen wegkomen met vrijspraak of een (te) lege straf doet dit af aan het gevoel van veiligheid. Juist bij dalende cijfers door goede aanpak, moet het kleinere deel misdrijven aangepakt worden. Kortom, hogere eisen door het Openbaar Ministerie, minder seponeren en beter informeren van de inwoners en ondernemers in de stad. Op dat laatste punt kan het OM leren van de politie.

De VVD spreekt haar steun uit voor het lik-op-stuk beleid van de Burgemeester bij Chinese massagesalons waar illegale prostitutie plaatsvindt: vanaf dit jaar volgt sluiting na één misstand. Burgemeester Van Aartsen zegde onder meer de VVD extra controles door het Haags Economisch Interventie Team toe. Daarnaast leidt de Haagse aanpak tot een minimumleeftijd voor legale prostitutie in Den Haag van 21 jaar.

De Raad sprak naast het veiligheidsbeleid ook over de voortgang van de aanpak van radicalisering en jihadisme. VVD-Fractievoorzitter Martin Wörsdörfer herhaalde het pleidooi van de VVD in de vier grote steden om harder in te zetten op de aanpak van ronselaars door ze met behulp van de Voetbalwet gebiedsverboden op te leggen.

Foto: VVD Den Haag