Den Haag: een robuuste financiële positie

, Den Haag

Inmiddels buigt de gemeenteraad zich over de jaarrekening 2014. De behandeling van de jaarrekening volgt twee lijnen. Enerzijds kijkt de raad naar het beleid – waarbij dit deels de laatste maanden van de vorige coalitieperiode betreft. Daarnaast wordt geoordeeld over het beheer en de doelmatigheid. Dat gebeurt in de rekeningencommissie, die ik mag voorzitten.

Tegelijk ligt de Voorjaarsnota voor. Daarin kijken we juist vooruit. Welke knelpunten worden verwacht in het lopende jaar en toekomstige jaren, waarvoor moet geld gereserveerd worden, wat zijn de belangrijke vragen voor het opstellen van de komende begroting? Daarbij is ook gekeken naar de robuustheid van de financiële positie van Den Haag. Ofwel, kan de gemeente tegenslagen in voldoende mate opvangen. Dat is onder meer gebeurd met een geactualiseerde stresstest, waarom de VVD Den Haag had gevraagd. De conclusie is dat Den Haag er momenteel financieel degelijk voorstaat en weerbaar is voor financiële excessen. Een mooie erfenis van de wethouder financiën uit het vorige college.

Het huidige plaatje is verder eenvoudig samen te vatten. Er is geen geld te verdelen en er is ook geen knelpunt waarvoor geld nodig is. Kortom, het opstellen van de komende begroting is een makkie en moet snel kunnen. De laatste begroting is eenvoudig de basis. En we kunnen ons dus concentreren op het uitvoeren van de afspraken in het coalitieakkoord.

Maar de VVD zou de VVD niet zijn als we niet toch een aantal scherpe overwegingen naar aanleiding van de jaarrekening maken. Enerzijds lijkt de rekeningencommissie te gaan concluderen dat verschillen ten opzichte van de begroting beter moeten worden toegelicht. Dat is verstandig, want het gaat tenslotte om belastinggeld dat publiek wordt uitgegeven. Dat hoort inzichtelijk te zijn voor de belastingbetaler. Daarnaast zullen we in ieder geval aandacht besteden aan de doorontwikkeling van het subsidieregister; het transparant presenteren waar de jaarlijkse bijna 300 miljoen euro subsidiegeld aan uitgegeven wordt. Die doorontwikkeling kan sneller wat de VVD betreft. Bovendien willen we daarbij meer aandacht voor mogelijke oneerlijke concurrentie en efficiency van de subsidie ontvangende instellingen.

Foto: Pixabay