Ayse Yilmaz

Algemeen

Bio

Ik ben een geboren en getogen Hagenees. Al 33 jaar woon ik in deze mooie stad waar ik heb gestudeerd en nu ook werk als Rijksambtenaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De leefomgeving is van groot belang voor een prettig verblijf in de stad en daar heb ik mij de afgelopen jaren voor ingezet, door van Binckhorst een werk, recreëer en woongebied te maken waar we de komende jaren 5000 woningen bij gaan bouwen, mogelijk maken van verplaatsing van coffeeshops waar we kampen met een overconcentratie, het toevoegen van extra groen aan de stad door Tinyforests. De buitenruimte is een plek die veilig en vrij toegankelijk moet zijn voor iedereen!

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?