Verkeershufters aanpakken.

Zo dat jij weer veilig de weg op kunt!

Je wilt veilig de straat over kunnen steken. Dat je kinderen veilig naar school of sportclub kunnen fietsen. Te vaak wordt die veiligheid echter bedreigd door verkeersaso’s. Automobilisten die veel te hard of gevaarlijk rijden. Scooters die fietspaden onveilig maken. Jaarlijks leidt dat in bijna 4.500 gevallen tot ongelukken. De VVD wil daar paal en perk en stellen en komt met een actieplan. Zo dat jij weer veilig de weg op kunt. 

Heb jij een idee hoe de verkeersveiligheid te vergroten? Of is het bij jou in de buurt onveilig? Meld het bij het meldpunt van de Haagse VVD!

Gebiedsverbod notoire verkeershufters
Wie te hard rijdt of op een andere manier gevaar veroorzaakt in het verkeer, moet worden beboet. Wie hardleers en steeds de fout in gaat, verdient een hardere aanpak en moet een gebiedsverbod krijgen. Zo voorkomen we dat diegene op hotspots voor onveiligheid zorgt.
Zomeroffensief verkeershufters
Als de temperatuur stijgt, stijgt helaas ook de overlast van verkeershufters. Op hotspots, zoals op Scheveningen, wil de VVD daarom een zomeroffensief: tijdelijke flitspalen, geluidcontroles, drempels en aanwezige politie / handhavers voor lik-op-stuk-handhaving.
Meer flitspalen en drempels
Hardrijden mag niet lonen. De VVD wil daarom meer flitspalen. De gemeente moet daar op aandringen bij het OM. De gemeente moet ook inzetten op mobiele flitspalen. Die zijn makkelijker te plaatsen en te verplaatsen. Op wegen waar vaak te hard wordt gereden wil de VVD verkeersdrempels die het onmogelijk maken harder te rijden dan de maximumsnelheid.
Experimenteren met trajectcontroles
Op sommige snelwegen zijn er al jaren trajectcontroles. Dat kan ook in de stad. De VVD wil daarom gaan experimenteren met trajectcontroles binnen de bebouwde kom.
Meer geluidscontroles
Verkeershufters maken ook vaak veel herrie. Nu heeft de gemeente Den Haag maar één ‘geluidsflitsplaal’. De VVD wil dat aantal uitbreiden naar minimaal vier. Ook moeten deze flitspalen flexibel inzetbaar zijn, zodat er op meerdere plekken kan worden gecontroleerd.
Onveiligheid door maaltijdbezorgers aanpakken
Maaltijdbezorgers zijn relatief vaak bij ongelukken betrokken en ook relatief vaak bij ongelukken met lichamelijk letsel. De VVD wil hier wat aan doen. Bij ongevallen wordt altijd de naam van het restaurant geregistreerd. Bij meerdere ongevallen krijgen bezorgers - verplicht en op kosten van het restaurant - een training verkeersveiligheid. Als dat geen zoden aan de dijk zet, volgt een verbod op het bezorgen van maaltijden. Dit voorstel geldt ook voor de nieuwe concepten die boodschappen bezorgen.
Handhavers inzetten tegen verkeershufters
Onze gemeentelijke handhavers (BOA’s) zijn nu niet of nauwelijks inzetbaar in de strijd tegen verkeershufters. De VVD wil dat een deel van de handhavers een speciale opleiding en bevoegdheid krijgen om te beboeten bij bijvoorbeeld geluidsoverlast en door-rood-rijden.
Experimenteer met Inteligente Snelheid Assistent (ISA)
Een innovatieve technologie maakt het mogelijk snelheid automatisch te begrenzen op basis van GPS. De VVD wil dat Den Haag zo snel mogelijk gaat experimenteren van deze technologie.
Previous
Next

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?