De Kust Gezond voor Scheveningers

Een Schevenings plan voor Scheveningers!

Ieder jaar bezoeken miljoenen Hagenaars, sporters, dagjesmensen en vakantiegangers Scheveningen, de leukste badplaats van Noord-Europa en het tweede economisch centrum van Den Haag.’ Hoe vaak is dit niet het begin van een plan van de gemeente? Maar Scheveningen is meer dan een mooie en gezellige badplaats die miljoenen bezoekers trekt.

Op Scheveningen wonen tienduizenden Scheveningers. Het stadsdeel Scheveningen heeft volgens de statistieken zo’n 60.000 inwoners. Ongeveer de helft woont in de strook direct aan de kust. De meeste mensen wonen er heerlijk, maar ze ervaren ook de nadelen van wonen in een populaire badplaats. Daarom is het tijd om de Scheveningers meer centraal te zetten in de plannen van de gemeente.

Onder aanvoering van VVD-wethouder Mulder is de afgelopen jaren een eerste stap gezet met het Actieplan Scheveningen, waarmee hij samen met bewoners, ondernemers en de politie de overlast in de badplaats bestrijdt. De VVD wil verder op de weg die met het Actieplan is ingeslagen. We willen de samenwerking in de bestrijding van overlast permanent voortzetten onder de vlag van het grote investeringsplan voor Scheveningen, De Kust Gezond. Zodat de kust ook voor Scheveningers steeds gezonder en beter wordt.

 

De Kust Gezond

Nog maar tien jaar geleden lag Scheveningen er versteend en versleten bij. Als je de tram uitstapte bij het Kurhaus, had je niet door dat je op een steenworp van het strand stond.
Daarom nam de VVD in 2014 het initiatief voor ‘De Kust Gezond’. Na de opknapbeurt van de Boulevard vanaf de Haven tot museum Beelden aan Zee is onder die noemer de afgelopen jaren ook de Noordboulevard in stijl opgeknapt. De Gevers Deynootweg is veiliger en mooier geworden, het Palaceplein ging van een stenen vlakte naar een mooi Schevenings duinlandschap. De komende jaren wordt met grote investeringen ook het tussenstuk van de boulevard, de Middenboulevard, onder handen genomen. Ook de Haven is volop in ontwikkeling.

Maar wat de VVD betreft zijn we er nog lang niet. Want onderdeel van het VVD-plan De Kust Gezond was ook een grote opknapbeurt voor woonwijken, met investeringen in veel meer groen in woonstraten, in een opknapbeurt voor de straten en straatmeubilair, in oplossingen voor (fiets)parkeren. Hetzelfde geldt voor de doorstroming van verkeer en investeringen in verkeersveiligheid. De integrale visie verkeer Scheveningen van de VVD uit 2015 deed hier uitgebreid voorstellen voor. Helaas moeten we constateren dat de wethouders verkeer hier de afgelopen jaren veel te weinig mee gedaan hebben. Het is nu tijd om de draad weer op te pakken.

Het moet gezellig blijven, ook voor Scheveningers
Voor de Haagse VVD staat als een paal boven water dat Scheveningen een leuke en gezellige badplaats moet blijven. Daar horen ook bezoekers bij, het hele jaar rond en met grote pieken in de zomer. Met Vlaggetjesdag en het vuurwerkfestival, en het liefst zo nu en dan een concert of sportevenement als de Volvo Ocean Race, Festival Classique of het Olympisch festival.

Maar bij alle nieuwe plannen van de gemeente of bedrijven moeten wat de VVD betreft de effecten op de Scheveningers voorop staan. De leefbaarheid en veiligheid van Scheveningen moet zwaar meewegen bij ontwikkelingen. Dit betekent dat alle ambities om extra bezoekers aan te trekken gedurende het hele jaar ook een verantwoordelijkheid met zich meebrengen om te zorgen dat het voor Scheveningers draaglijk blijft. De gezelligheid van de drukke badplaats moet in balans blijven met de veilige en leefbare woonplaats. Kortom: er kan heel veel, maar het moet wel goed geregeld zijn.

Zo is er nog flink wat werk aan de winkel om Scheveningen veiliger, beter bereikbaar en nog mooier te maken. Daarom wil de VVD in ieder geval tot 2030 doorgaan met een hernieuwd meerjarenplan De Kust Gezond, voor Scheveningers.

We zetten in op:

  • extra en blijvende inzet op het voorkomen en aanpakken van overlast.
  • betaalbaar en fijn kunnen wonen op Scheveningen, met een grote investering in onderhoud en het opknappen en vergroenen van de woonstraten in   de geest van De Kust Gezond.
  • een nieuwe Pier, zonder woningen.
  • eindelijk echt investeren in oplossingen voor de bereikbaarheidsproblemen en verkeersveiligheid door uitvoering van het verkeersplan voor Scheveningen uit 2015.
  • zoveel mogelijk auto’s in garages, in plaats van op straat, in de zone direct aan de kust bewonersparkeren invoeren.

 

Bekijk hier het hele plan: De Kust Gezond voor Scheveningers

 
 

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?