Actieplan Benoordenhout gezond

Benoordenhout uit de verdrukking!

Als je in Benoordenhout woont, herken je het gevoel ongetwijfeld: zodra je de wijk in fietst, ben je thuis. Benoordenhout is de plek waar je een gezin kunt starten. Waar je kinderen kunnen opgroeien en veilig naar school kunnen gaan. En waar je op een fijne manier oud kunt worden.  Benoordenhout heeft alles: fijne huizen, veel lokale ondernemers en veel groen zoals Arendsdorp en Clingendael. Maar er komen veel veranderingen op Benoordenhout af, zoals het ANWB-gebouw, Bronovo en herontwikkeling van het Willem Royaardsplein. We moeten voorkomen dat het Benoordenhout onherkenbaar wordt veranderd. De VVD wil daarom een langlopend actieplan, ‘Benoordenhout Gezond’, met de volgende zeven punten:

 

In Benoordenhout kun je meepraten over wat er in jouw wijk gebeurt: We corrigeren daarom de grens met Wassenaar zodat we kunnen meepraten over de ANWB-locatie.
Het gebouw van de ANWB aan de Van Alkemadelaan staat in de gemeente Wassenaar. De aanstaande ontwikkeling van dit pand zorgt voor terechte zorgen bij omwonenden. Normaal gesproken kunnen omwonenden echt meepraten over zulk een ontwikkeling. Hoe ziet het gebouw eruit en past dit bij de groene omgeving? Hoeveel mensen kunnen er extra in de wijk komen wonen en past dat met alle voorzieningen die er zijn? Maar doordat het gebouw op Wassenaars grondgebied staat, kunnen bewoners weinig. Dit moeten we recht zetten. Door een grenscorrectie te plegen wordt het ANWB-gebouw Haags en kunnen wij de Haagse VVD ervoor zorgen dat echte inspraak wordt georganiseerd. Zo hebben we niet alleen de lasten.
Benoordenhout is een plek waar je elkaar kunt ontmoeten: We ontwikkelen voor de wijk een cultureel centrum (inclusief bibliotheek) voor ontmoeting en ontwikkeling.
Benoordenhout verdient een plek waar wijkbewoners elkaar tegenkomen. Een plek voor senioren om elkaar te ontmoeten en om hulp te krijgen bij bijvoorbeeld digitale zaken. En een plek waar kinderen boeken kunnen lenen en zich verder kunnen ontwikkelen. In het verleden was er plek voor een bibliotheek. De VVD wil die terug, met een bonus. Niet alleen boeken lenen is een essentieel onderdeel van een wijkbibliotheek, maar ook de ontmoetingsfunctie vindt de VVD essentieel voor een hechte wijk als Benoordenhout.
In Benoordenhout voegen ontwikkelingen iets toe voor de huidige bewoners: We kijken eerst naar de behoeftes van de huidige bewoners.
Benoordenhout is één van de mooiste plekken om te wonen in Den Haag. Het is er groen en alle lokale ondernemers houden de wijk bruisend en levendig. Het is ook het volste recht van bewoners om dit zo te willen houden. Ze zijn immers naar het Benoordenhout gekomen of wonen hier al jaren omdat ze de buurt zo fijn vinden. We willen dan ook dat alle toevoegingen en ontwikkelingen dat gevoel versterken. We verrassen Benoordenhout niet en blijven in gesprek, zodat we kunnen blijven ontwikkelen, maar passend bij wat de bewoners willen en belangrijk vinden.
In Benoordenhout kun je veilig oversteken: We ontwikkelen een visie op de verkeersveiligheid in het Benoordenhout.
Het Benoordenhout heeft te veel onveilige plekken of situaties. Veel ouders durven hun kinderen bijvoorbeeld niet alleen naar de basisschool te laten fietsen. Het oversteken op de Van Alkemadelaan is bijna onmogelijk. Maar ook de vele auto’s, bussen of vrachtwagens die door de smalle straten rijden, zorgen voor gevaarlijke situaties. Maar ook de vele pakketbezorgers die ouderen en kinderen geregeld omverrijden zijn gevaarlijk in de smalle straten in het Benoordenhout. Om ervoor te zorgen dat onze kinderen onbezorgd kunnen oversteken gaat de VVD een visie ontwikkelen, samen met de bewoners om de veiligheid van Benoordenhout te verbeteren. We gaan uit van het principe: wat kan wel.
Benoordenhout is een fijne plek om te wonen: We maximeren het aantal woningen.
De ontwikkelingen op woongebied in het Benoordenhout zorgen voor veel onrust. Niet omdat er geen ontwikkelingen mogelijk zijn, of omdat men niet wil dat er nieuwe mensen komen wonen. Maar omdat je wil dat Benoordenhout wel Benoordenhout blijft, met al haar belangrijke voorzieningen, fijne winkels en voldoende parkeerplekken. De lokale ondernemers en het groen in de wijk zijn juist wat het Benoordenhout zo uniek maakt. Om dit aantal voorzieningen op peil te houden zonder dat de wijk dichtslibt, is er een maximumaantal woningen dat het Benoordenhout kan hebben. Daar zorgen we voor.
Vanuit het Benoordenhout kun je je makkelijk heel Den Haag door: We ontwikkelen een mobiliteitsvisie en starten met het terugbrengen van bus 18.
Fijn wonen betekent ook dat je je makkelijk kunt verplaatsen door de stad en met het openbaar vervoer naar plekken buiten de wijk kan. Voor het Benoordenhout zijn de mogelijkheden na het schrappen van bus 18 erg schraal. Voor een grote stad als Den Haag zijn dit soort voorzieningen essentieel. Daarom ontwikkelen we samen met bewoners een mobiliteitsvisie voor het Benoordenhout.
In Benoordenhout is er voldoende zorg binnen de wijk: We ontwikkelen goede zorg dichtbij en zetten daar het Bronovo voor in.
Goed en waardig ouder worden kan in het Benoordenhout. We zorgen dat de zorg op peil is voor al onze bewoners. Je wilt immers niet hoeven verhuizen als je ouder bent en nog lekker woont in het Benoordenhout. De VVD wil daarom dat het Bronovo openblijft, zeker omdat er afgelopen tijd ook juist in is geïnvesteerd. Bronovo kan de zorg bieden die nodig is. Hoewel het bestuur van het Bronovo over wel/niet sluiting van het ziekenhuis gaat, gaat de gemeente over het bestemmingsplan. Die blijft wat de VVD vertrekt, ook als het Bronovo onverhoopt vertrekt, voor zorg bestemd.
Previous
Next

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?